Knauslia Kennel -  Oppdrett av Irish Softcoated Wheaten Terrier
                  HVORDAN BLIR MAN OPPDRETTER ?
 
 
 
Det kreves ingen formel utdanning for å bli oppdretter,men jo mer man kan ,jo bedre er det !
 
Hva bør man kunne?
 
1    Rasestandaren for egen hunderase.For å kunne bedømme om en hund er egnet for  avl, om den er rasetypisk.
 
 
2 Reglene og retningslinjene for avl og oppdrett er satt av NKK og Wheatenklubben.
 
 
3   Genetikk og avl.
 
 
4  Drektighet og fødsel.
 
 
5 Valpenes utvikling.
 
 
6 Foring av både mor og valper.
                                                                                           
                                KURS
 
 
Oppdretterskolen i regi av NKK april 2009
Forelesere Astrid Indrebø og Hilde Bremnes
 
Oppdretterseminar nov 2008 i regi av Wheaten klubben.
Foreleser Vibeke Rootweldt ,vetrinær på Vetrinærhøyskolen.
 
Oppdretterseminar feb 2004 i regi av Dyrlegens senter
Foreleser Astrid Indrebø